Etter ei natt uten kuldegrader begynte noe å skje. Fra tirsdag kl 14 økte tilsiget, og produksjonen jevnt til kl 6 i dag tidlig. Uteover dagen i dag har den gått litt ned/flatet ut, men nå i kveld øket noe igjen smiley. Vi håper at smeltinga skal gi oss full produksjon fremover nå. På NVE sine sider finner vi diverse inof. Her er spesifikt avløp på Breiborg (ikke lagt fra Røldal og representativt for oss). Her ser vi det samme som vi gjør mht produksjonen.Det blir spennende å følge utviklingen fremover nå.

Ved Svartavatnet, Fv 520 mot Sauda, pågår det brøyting. Det meldes om store snømengder og brøytekanter på 10-12 m. På bildene under ser vi litt fra brøytinga på en sidevei. De som er kjent sier at de aldri har sett så mye snø på denne årstida..Det vannet dette gir renner til Sauda, men vi har tilsvarende forhold i Håradalen og ellers i vårt tilsigsområde.