Dette årsskiftet er ganske spesielt. Over natta er vi ikke lenger lokalisert i Odda Kommune eller Hordaland, men i Ullensvang kommune og Vestland Fylke. Røldal er nå uansett der det alltid har vert og vil fortsatt være en sørlig «utkant» både i kommune og fylke, men det er Røldal vant med å være. Heldigvis er Røldal fortsatt lite sentralt plassert – mellom øst og vest. Det blir spennende å se om endringene vil bety noe både for Røldal og for Håra Kraft AS.

Vestland Fylke, med Røldal markert i sør.
Ullensvang kommune
Fakta