Et nedsatt utvalg kom tidligere i høst med en rapport om skattlegging av kraftverk. Den skapte fort opprør i Småkraftforbundet og rundt om i småkraftmiljøet. Videre utbygging av småkraft settes i spill Kraftkommunane ville også blitt rammet, bl.a pga forslag om frafall av konsesjonsavgifter, så de også engasjerte seg. For Håra Kraft ville en endring som skissert bety underskudd og etter hvert fare for konkurs. Siden oppstarten har vi hatt et overskudd på ca 2 mil. Med ny modell ville dette vert ca 2,5 mil MINUS. Håra Kraft har i likhet med Småkraftforeningen og mange andre sett en høringsuttalelse til ekspertutvalgets forslag.

Rett før Jul kom gladmeldingen om at regjeringa ville se bort fra forslagene i rapporten. Vi håper inderlig det slik.

Mail fra Småkraftforeningen – de var raskt ute med info.