Etter en prosess gjennom høsten har Håra Kraft inngått avtale med Skagerak Energi og håndtering av kraftslag, sertifikater og opprinnelsesgarantier. Planen var en overgang fra nyttår, men praktiske årsaker gjorde at overgangen ble 30.desember. Det blir spennende å se hvilke gevinster dette vil gi.

Vi takker våre tidligere avtaleparter, Odda Energi og Markedskraft, for samarbeidet i året som ligger bak oss.