I forbindelse med DNB`s markedsseminar på Ullensvang torsdag ettermiddag og kveld, ønsket Andreas, vår kontaktperson i banken, en befaring på kraftverket der også andre i DNB-systemet fikk delta. Dette fikk vi til i går (fredag) og benytta anledningen både til å gi litt Røldalsreklame generelt, Håradalen og Håra Kraft spesielt. Her er gjengen samlet foran kraftverket.Dagens «selfi» ble tatt via telefon med det innvendige kameraet. Her er vi alle samlet ved turbinen.
En blid gjeng som slik vi forstod det var fornøyd med det de fikk se.

DNB er vår finansielle samarbeidspartner både på lån, rentesikring, sikring av kraftpris og prissikring av sertifikater. En trivelig gjeng og flinke fagfolk som vi har stor tillit til.