Plutselig skjedde det – smeltinga er i gang for fullt. Allerede fredag ettermiddag rapporterte Kjell om overløp på inntak Hagabekk, og det uten at vi hadde full produksjon.Natt til lørdag var det full produksjon og ikke så lenge etter ble det overløp. Søndag ettermiddag ser det slik ut ved inntaket.Det er god fart i elva ovenfor Saudabrua og det minker godt på snøen i nedre del.Vi har ikke kommet helt skadefritt fra den snørike vinteren har, men så langt har vi bare registrert mindre ting. Dette rekkverket ved inntaket er det som har fått mest juling. Med de store snømengdene som ligger i fjellet nå, bør kraftverket kunne gå på fullt lenge nå.

Litt ajourføring tirsdag 9.juni.
VAnnføringa gikk ned igjen tidlig natt til mandag og normaliserte seg på god drift uten særlig overløp.
Tilsigsregistreringa på Breiborg viser det vi såg i elva og inntaket på søndag.