Full produksjon hos småkraftprodusentene setter store krav til netteier og linjenettet samt ansvarlighet hos den enkelte produsent.
Netteier, Odda Energi, vil svært gjerne levere det som forbruker skal ha og må derfor også «passe på» at vi produsenter leverer innenfor den spec som kreves.
Nettspenningen ønskes på ca 21,6-21,8V og for å få det til må den enkelte produsent aktivt styre sin produksjon med hensyn til cos phi og reaktiv slik at vi sammen klarer dette.

Vår erfaring så langt er at dersom ikke alle småkraftprodusentene passer godt på dette, kan vi alle kjøre maks og samtidig holde nettspenningen.

For Håra Kraft er dette en viktig styringsparameter som følges tett opp. Dersom vi ikke gjør det kan vi få varmgang og skade på eget utstyr og/eller bidra til at netteier må gi produksjonsrestriksjoner – ingen av disse tingene er ønskelige.

Vi håper inderlig at alle tenker det samme og gjør sitt for å bidra til felles beste.
Bildene under fra sist søndag ettermiddag illustrerer aktuelle verdier.