Søndagen i marknadshelga er nærmest blitt tradisjon for å avviklet møter der alle samles. Søndag 21.juni var det dags for styremøte, generalforsamling og årsmøte i Falleigarlaget. En flott dag i Røldal. Nyt bildet – god fart i Pilthammarfossen, grønne lier og plenty snø i fjellet – kan det bli bedre? Alt foregikk i egne lokaler med full produksjon rett bak ryggen vår.
I løpet av et par tre timer var alt unnagjort. Da hadde hadde det også vert litt kaffi og drøs. Haldis disket opp med god gammeldags Røldalskost – Skaregraut og kludder med geitost. Gjengen koste seg og vi retter en stor takk til Haldis. Det ble gjenvalg på de to styremedlemmene som var på valg. Per Bjarne opplyste om at ny representant fra Hardanger Kraft AS nå ville bli Einar Vårdal. Einer er ikke ukjent for Håra Kraft og har jobbet med oss i økonomisaker. Vi ønsker han og hans profesjon som økonom, velkommen blant teknokratene og ser frem til et nyttig og godt samarbeid.

Håra Kraft AS hadde et positivt resultat i 2014, men aksjonærene prioriterte å styrke selskapet og tar ikke ut utbytte.