Da kom sommeren med høye temperaturer i lavlandet – 25-30 grader i Sauda i går. Høyere temperatur også nattestid gir umiddelbart utslag i økt tilsig. Under er tilsigskurven fra NVE`s stasjon på Breiborg i perioden fra 1.juni til og med 1.juli.Det viser også godt i inntaket. Produksjonen kunne tidlig i natt settes opp til godt over 4 MW og fortsatt er det ca 20 cm overløp.
Nve kom i går med gult flomvarsel.Nve`s oversikt kart viser aktuelle området for det gule varselet.I 600 meters høyde har yr.no nå følgende langtidsvarsel.I 1000 meters høyde, Øvre Sandvatn, er varselet slik.Det betyr nok betydelig tilsig framover – og «full» produksjon.