NVE justerte flomvarselet opp til neste øverste nivå for helga, men har nå justert det ned igjen.

Mandag ettermiddag skriver NVE slik:

Varsel om flomfare, gult nivå, for indre strøk av Sør-Norge, på grunn av snøsmelting og regn.

Det ventes fortsatt kjøligere vær, og avtagende snøsmelting i vassdrag som drenerer høyfjellsområdene. Det ventes lite nedbør tirsdag. Dette vil medføre minkende vannføring.
Reguleringer vil i noen tilfeller virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i regulerte vassdrag.

Varselet stemmer godt med hva tilsiget for måleren i Breiborg viser.NB tirsdag em
– etter at dette ble skrevet er flomvarselet justert opp igjen til oransje nivå også for 7.juli. Så langt ser ikke vi noen økning i tilsiget og det tyder på at nedbøren er ganske lokal og ulikt fordelt

For vår del går produksjonen som en strek på maks tillatt. I tillegg er det godt overløp. Overløpet varierer noen cm fra dag til natt, men ligger stort sett på minst + 20 cm.

Røldalsvatnet er oppe i normal vannstand så Pilthammarfossen er borte. Men det strømmer fortsatt godt fra utløpet på kraftverket.