Med de forholdene vi har nå og lave kraftpriser er det en god del skriving om småkraftutbygging og sertifikater – nærmest som agurkstoff – i flere media nå.
Bergens Tidende hadde nesten 3 hele sider i går . . . (artiklene må leses i avisa eller på BT.no).


....Fra bladet Energi 6/2015 klippes flere artikler og utsagn.
Noen prøver seg tydeligvis på sommerfremstøt for salg av strøm.Noen ser ut til å ha tatt ut stor gevinst på sin satsning og kjøper må ha tro og langsiktighet for sine kjøp – spennende.For de interesserte er det alltid en god del å lese på www.smakraftforeninga.no også.

1.juli står det bl.a:

Briter overtar småkraftselskap

Nordkraft selger sitt småkraftselskap Nordic Power til det britiske investeringsselskapet SL Capital Partners. Porteføljen omfatter 13 småkraftverk, melder Småkraftforeninga.

Nordkraft opplyser at salget gjennomføres for å redusere en høy gjeldsbelastning.

Nordkraft har samtidig inngått en 15-årsavtale med britene om å være operatør for kraftverkene. Avtalen omfatter også en intensjon om at Nordkraft skal bygge ut nye småkraftverk – og selge disse videre,

Her starten av en artikkel lagt ut 2.juli.
Småkraft AS og Sognekraft AS går sammen om en storsatsing på nye småkraftverk i Fjærland, i Sogndal kommune.

Avtalen mellom de to selskapene innebærer at Småkraft vil bygge ut og at Sognekraft vil overta de nøkkelferdige anleggene, som vil få en samlet installert effekt på 32 MW. Den samlede årsproduksjonen er beregnet til 109 GWh.

Samarbeidet mellom de to kraftselskapene vil i løpet av de neste tre årene utløse en investering på en halv milliard kroner i nye kraftanlegg langs Fjærlandsfjorden.

Riggingen starter allerede midt i juli. Inntil 40 personer vil bli sysselsatt med utbyggingen. Det betyr også stor aktivitet i Fjærland, der anleggsarbeiderne skal bo.

3.juli…

OBOS åpnet Kvitno kraftverk.
Med inviterte gjester og litt ekstra festivitas åpnet OBOS sitt første småkraftverk, Kvitno kraftverk i Odda kommune.

Under åpningen 2. juli deltok både styreleder, konsernsjef og store deler av konsernledelsen i OBOS, grunneiere, entreprenører og leverandører, samt ordførerne i Ullensvang herad og Odda kommune.

– OBOS har ambisjon om å være en miljøledende virksomhet. Satsing på fornybar kraft gjennom småkraftverk er viktig i denne, sa konsernsjef Martin Mæland.

Levert som planlagt

Med en installert effekt på 9 MW er anlegget forventet å gi årlig produksjon på 32 GWh. Inntaket til kraftverket er rett nedenfor Dettefossen i Kvitnoelva. Peltonturbinen i kraftstasjonen utnytter et fall på rundt 400 meter, gjennom en 1700 meter lang rørgate.

– Odda kommune er og har vært en kraftkommune siden 1906. Vi setter pris på at lokale aktører har vært med på byggingen. Grunneierne kan være stolte av det de har vært med på, sa Odda-ordfører John Opdal.

OBOS Energi gikk inn prosjektet i 2013. Byggingen startet samme høst. Anlegget som ble levert til avtalt tid og under budsjett, har vært i prøvedrift siden april i år.

Store ambisjoner

Selskapet har en portefølje som omfatter 18 utviklingsprosjekter, med en samlet årlig produksjon på 300 GWh. OBOS Energi har ambisjoner om en årlig produksjon på 650 GWh.

Fire prosjekter på Veitastrond i Luster er under prosjektering, med forventet byggestart til høsten. Deretter følger prosjektering av Espeelvi i Hordaland, med forventet byggestart til våren. I løpet av året starter også detaljprosjekteringen av ytterligere tre prosjekter i Fjærland.

– For å sikre en god oppfølging og fremdrift har vi ansatt to nye medarbeidere med lang erfaring fra utbygging og drift av småkraftverk, forteller Marius Asheim, som er forretningsutvikler innen vannkraft i OBOS.

Spennende. . .

Ha en god lesesommer. . .