Vi er i fellesferietida, men det virker ikke slik i fjellet. Tilsiget er m i n k e n d e ! ! ! og har vert det i flere dager – se NVE-kurven for spesifikt tilsig på Breiborg.Men, når det bare er 3 grader på 1000 moh er det vel ikke så vanskelig å forstå.
Fortsatt er det et lite overløp i hovedinntaket. I begge bekkeinntaka tas alt vannet inn nå.

Produksjonen går som en strek på maks av det som kan kjøres. Med fullt Røldaslvatn blir det litt sprut ut fra stasjonen også.Et flott syn med all snøen i bakgrunnen smiley.Dette merkes forøvrig positivt for oss som er naboer til elva ved utløpet (lite elvesus). Dersom resten av snøen skal smelte i samme tempo som til nå, kommer gjerne nysnøen før den gamle er borte.
På dagens befaring i traseen ble det oppdaget en skade, utvasking og utglidning av stein, i bekkeløpet nedenfor inntak Breiborgsbekken. Her må det gjøres en lit reperasjonsjobb ila sommeren. Når alt dette er sagt så hadde det også vert greit om vi fikk litt mer SOMMER og sol nå.

Fortsatt god sommer og ha en fin ferie alle lesere.smiley