Odda Energi hadde flagget behov for å få gjort diverse på nettet fra kl 9 til kl 14 i dag så da var det bare å kjøre ned. Da blir det stille både i stasjonen og på vatnet. Fiskene siger fint over det lyse fjellet (umulig å se på bildet).Siden vi hadde ting på blokka og flere av oss var i området benyttet vi anledningen til ulike gjøremål.

Vel 70 liter gearolje på øvre lager på generatoren blei skifta. Trygve rigget klart avtappinga kvelden før så nå var det bare å la den gamle olja renne ut og fylle på ny. Skiftet er 250 timer før oppsatt intervall, men med de snømengdene vi fortsatt har å tære på og det at vi var her, så valgt vi å ta det nå.En sjekk i underhuset var det neste. Her ser det bra ut, men litt smårusk på kjøleren ble plukket bort..I inntaket hadde vi også ulike gjøremål. Begge sideinntaka ble åpna og vi tømte selve inntaksdammen. Risterensk og montering av målestav i dammen var hovedgjøremålet.
Når damluka åpnes blir det godt trøkk i tapperøret og vi får teste den nymonterte vippeluka. Trygve fikk tatt noen gode og illustrative bilder av tømminga.
Slik tapperøret ligger blir det en flott foss av det også.Etterhvert roer det seg og renner litt mer normalt. Den egenkomponerte luka såg ut til å virke som den skulle.Her er dammen tom og elva renner rett gjennom.Men det er bare så vidt vi holder unna vannet. Her ser en vannstanden i bunn av finristene.Risterensk. Det var min tur i dag siden jeg ikke har vert nede før. Det er langt opp når en står nede, men med sele og sikringstau samt folk oppe, er det ei grei jobb.En del pinner, mose og skitt var det å finne på ristene også. Tilsammen 7 store bøtter ble tatt opp.Neste oppgave var montering av en målestav for vannivå i dammen, slik plassert at den kan ses fra kameraet. Den er plassert slik at null = topp overløp på dammen. (Det er flomoverløpet, 20 cm over selve overløpet som viser i høyre billedkant her).Opfylling av dammen idet det renner over.I nærbilde ser det slik ut. Det betyr også at reelt vann-nivå er et par cm høyere enn selve terskelen på overløpet når det renner over.

Det provisoriske sikringgjerdet mellom rekkverket på inntaket og Saudabrua ble også montertI tillegg ble reparbeidet på rekkverket etter vinterens skader startet og vi fikk ryddet litt.
Samlet en meget bra dag og god innsats.
Vaktmannen startet opp igjen og anlegget var raskt opp i full drift igjen. Vi håper Odda Energi også er fornøyd med sine gjøremål i netttet ved Håraknute.