Trygve har fått reparert litt mer på det skada rekkverket ute og erstatta midlertidig enderekkverk inne med det permanente.Olav O og Ola tok i bruk egen maskinpark og fikk lagt rør for å forlenge stikkrenna under Fv520 slik at dette vatnet nå renner rett i dammen. I slutten av oktober i fjor flommet dette over og forårsaket utgraving ovenfor og ved inntaksbygget.
Under vegen ligger det gamle betongrør – tilstanden er så som så og de ligger dels rett på fjell og med steinfylling direkte på seg. Vi får rensket opp rundt enden og skjøter på med et større (300 mm) anleggsrør.Det passer godt at det er aktivitet ellers i Håradalen slik at det er lett adgang til singel.. Så er det bare å fylle over og planere til og vente på at det gror til igjen.En lytterunde med båt på vatnet bekrefter at kraftverket ikke avgir sjenerende støy (30.juli) til nabolaget. Dette stemmer godt med det naboene på andre sida også sier. BRA.