att til mandag i uke 33 ble det stopp pga en kabelfeil i nettet. Ut på dagen fikk vi imidlertid starte opp og kjøre på ca 40%.
Fra onsdag formiddag måtte Hydro Energi Røldal Suldal Kraft nytte egen trafokapasitet så da måtte produksjonen reduseres til til litt under 20% av maks.
Feilen ble etter hvert funnet og reparert så ved midnatt natt til fredag var vi oppe i ordinær drift igjen.

Stort sett har det vert mer vann enn produksjonen klarer å ta unna. Det betyr at det er god vannføring i elva. Søndag kveld (16.aug) ser det slik ut. Det er fortsatt betydelige snømengder i fjellet, over 1000-1100 m så vi har stor tro på at det kan kjøres maks minst ut hele august.

Det regna på lørdag noe som betyr økt tilsig som etter hvert avtar fremover.
NVE sin måler på Breiborg viser greit hvordan dette regnet slo ut.

På Fv520 Røldal – Sauda er det også fortsatt uvanlig med snø igjen helt i veikanten. På toppen av Ekkjeskaret, rett ved der Småkraft tar inn vatnet til Ekkjestøl Kraftverk såg det slik ut 9.august.Lenger oppe, på veiens høyeste er det fortsatt vann som er helt dekka av is/snø.Nå i uke 34 er det flott sommervær med gode temperaturer hele døgnet. Tilsiget er jevnt og slik at produksjonen fortsatt går for fullt.