På en kontrollrunde av fjellanlegga i min ordinære jobb fikk jeg også ett inntrykk av hvordan der ser ut fra lufta i noe av HK sitt nedslagsfelt (Saudefaldene grenser mot HK i området Sauda-Røldal/Håradalen).
Det generelle inntrykket er todelt alt etter høyde og retning, På 1000 moh og der sola har tatt har det minket mye på snøen. Litt høyere, fra snaut 1100 moh, og spesielt i nordvendte sider, ligger det tildels betydelige snømengder. Men der snøen er borte er det tørt og arealene blir fort grønne og frodige. Generelt er alle regulerte magasin i området fulle.

Her ser vi at Reinsvatnet, 1104 moh, begynner å bli snø- og isfritt.Her ser vi mot Røldalssåtå (1421)med Reinsvatnet i venstre billedkant.Ved Dyrskarsvatnet (tilsig til Sauda), 1150 moh, er det fortsatt vinterlig.Mens det ved Øvre Sandvatn (renner også mot Sauda), 1030 moh, stedvis er litt mer sommerlig.Det samme er det ved Steinavatnet (1030 moh), som også er regulert mot Sauda.
Det meste av skitrekket i Håradalen er nå snøfritt, men i øvre del ligger det fortsatt snø igjen i sørhellingene!!Det er betryggende å nedslagsfelt helt opp i 1400 moh, men også spennende å se hvordan dette utvikler seg.

Grensa mellom Sauda og Røldal (Odda) går i Hadlet Grøne, rett ovenfor Øvre Sandvatn, men tilsigsmessig blir skille på toppen mot Håradalen (Elgershei). På bildet under ser en Hadlet Grøne (Øvre Sandvatn til høyre i øvre billedkant). Jaktbua skimtes for de lokalkjente – merket med rød sirkel.Fikk også en rask titt utover Håradalen mot Røldalsvatnet før vi for videre mot sør og vest.Vi er inne i den tredje drifts måneden med maks produksjon. Høg temperatur og sol gir god smelting og godt tilsig, dvs overløp. Men natt til søndag falt temperaturen og dermed også tilsiget. Det resulterte raskt i at produksjonen gikk ned og den kom ikke på maks igjen før langt ut på søndagen.
Denne uka er det meldt ok temperaturer og noe regn så det bør sikre godt tilsig og full produksjon ut måneden.