I sommer når snøen gikk viste det seg at naturkreftene hadde herjet lit ekstra i området nedstrøms inntaksdammen. Utførende entreprenør, BG Suldal AS, syntes ikke det var ok at de utførte arbeidene ikke holdt et helt år så onsdag denne uka var det på stedet og rettet opp i skadene. Over utløpet på tapperøret ser det nå slik ut.Utløpskanalen fra Breiborgsbekken er igjen klar for stor vannføring.I samme rennet har Lars Roar justert litt på noen store steiner rett under dammen også + arrondert litt av massene på østsida.Det er bra å ha med seriøse aktører å gjøre. Vi takker entreprenøren for utvist ansvarlighet og utførte reparasjoner.