I dag er det en kjempedag for småkraftproduksjonen – endelig nok vatn. Det passet godt at Odda Energi har gjort forbedringer i nettet og funnet det forsvarlig å kjøre for fullt igjen smiley. Restriksjonen på maks 90% av avblåst så da gikk produksjonen rett til topps i dag når det var vann nok.Og det ble overløp også, opp mot 20 cm før det snudde. Her har det roet seg litt og er vel 15 cm.Totalt ble det vel 6 timer på maks – en fin avslutning av måneden det. Vi satser på mer småkraftvær (les – høstregn) utover i november.Ekstra gledelig er det at kraftprisen også er kommer over 20 øre (+ sertifikatverdien). Vi håper den holder seg minst på dette nivået fremover.

Slik såg det ut i liene rundt Håradalen i ettermiddag smiley. Vannføringa fra toppane i NØ gir godt overløp og god trøkk og overløp i Hagabekk.Mot N og NV kommer det enda mer..Dette havner rett i hovedelva og inntaket.Overskuddet går rett videre.Mot SV er det godt tilsig til Breiborgsbekken også.Så da blir det overløp der og. Merk – Trygve var der i går og fikk stanga på plass igjen – en kald fornøyelse når det måtte gjøres uten å få tømme inntaket smiley – godt jobba.
Vi ser fram til ny måned og satser på mye småkraftvær.