Da er også oktober måned historie. Det har vert flott høstvær, men for produksjonene sin del – hakket for fint smiley. Produsert mengde i oktober er bare ca det halve av september. Men, måneden sluttet med et par positive ting
– Odda Energi opphevet produksjons begrensingen, og
– nedbør fre/lørd ga umiddelbart utslag med full produksjon – i flere timer.

Fra yr.no har vi hentet følgende statistikk:For siste år ser det slik ut (samme kilde).
Tilsiget for oktober ble slik iflg statistikken til yr fra målestasjon Breiborg.Den høge temperaturen har gjort at snøen de siste par dagene har trekt seg oppover igjen og restene av vinterens snøfall smelter smiley. Her, i skitrekket, er det bar mark igjen der snøen nettopp låg.
Det meldes ikke mye nedbør fremover, men en mild værtype vil nok fortsatt gi smelting og drift allikevel.