Med opphold og mildt vær var det en fin anledning til befare traseen før snøen legger seg.

Det generelle inntrykket er – godkjent. Revegeteringa er godt igang og vil nok allerede neste år vise betraktelig endring. Spesielt i nedre del er det til dels «grønt». Ved Håraknuten er det god vekst i det OE har lagt ut for dekke til.

Det rant normalt med vann i dreneringene fra grøfta og Kjell/Trygve har ryddet fint opp etter trefallet i vinter. Alle tillaga bekkefar og grøfter var inntakt.

Et punkt vi har under spesielt tilsyn er ved bend 2 der noe overflatevann er vanskelig å lede bort og det sildrer et stykke på langs med grøfta. Det har ikke endret seg og/eller graver noe i massene, men vi fortsetter å holde øye med det.

Ganske fredelig ve inntak Breiborgsbekken i dag.
Hovedinntaket svelger unna vannet og sørger for at anlegget går smiley.