Den kalde perioden ser ut til å være over. Med minsgrader ned på 7 og 8-tallet, begynte det å fryse til i elva og ved inntaket.Men, med omslag til en mildere værtype kan dette fort endre seg. Produksjonen har vert stabil, riktignok på et begrensa nivå (7-8%), men det tikker og går hver dag. Grunnen er nok at snøen kom på tint mark. I fjellet er det etter hvert kommet en god del snø. Bildet under er tatt på ca 900 moh på fv520 mellom Sauda og Røldal søndag ettermiddag. Kjekt med reserver og forberedelser for 2016 smiley.Nede ved stasjonen er det helt andre forhold.Tilsiget hittil i måneden ser slik ut.
På yr.no meldes det nå slikt vær framover:For området ved inntaket er det billedlig slik fremstilt:og for Røldalsfjellet slik:Det bør gi oss salgbar produksjon fremover også. I tillegg bygger nok magasinet seg opp.