Da er vi ferdige med årets 11.måned og tid for litt oppsummering.
Isolert sett ble produksjonen høyere enn estimert. Det har vert produksjon hver dag. Den har vert lav mange dager, men også med gode volum noen dager.

Kraftanlegget har gått uten feil, men hendelser i nettet og nødvendige arbeider og feilrettinger der, har gitt oss noen timer utetid smiley. Den første flommen satte oss også ut noen timer når ristene gikk tette og det var for mye vann for å renske.

Slik det ser ut nå så er teoretisk årsvolum – 16,8 GWh – oppnådd smiley.
Det gjelder summen av faktisk produsert og solgt strøm + de MWt som er tapt pga nettfeil og pålagte restriksjoner i nettet.
Det blir spennende å gjøre opp det første hele driftsåret.

Prisene har vert dårlige, men de finansielle sikringene, ser ut til å «redde» oss.
I dette bildet er selvsagt den lave utbyggingskostnaden gull verdt.

Slik er den representative kurven for tilsiget i november:
Månedssammendrag fra yr.no:
,,
Skisenteret åpna lørdag 28.november og har allerede fått betydelig med snø.

Fremover.
Det er på kort tid bygget opp et bra magasin i form av snø og meldingene fremover, vel en uke i alle fall, ser ut til å bli gi godt kraftvær – vi gleder osssmiley.

Prisutsiktene har imidlertid falt i det siste. Det er selvsagt en konsekvens av været, men det blir nok kaldere om ikke så lenge.

Nyt førjulstida, lys opp og sørg for å ha det godt og varmt smiley.