Mens det blåser ganske så kraftig i fjellet og rundt om ved oss nede ved vatnet i går kveld/natt + utover formiddagen i dag, så var det allikevel ett flott lysfenomen over oss i dag tidlig. (Sett fra «Leite» utover Røldalsvatnet mot Botnen i sør).Seinere på dagen, ved inntaket, er det litt andre forhold. Det er fortsatt mye rester av is og snø, fastfrosset i overflaten.
Inne, foran finristene, er det fortsatt snø, men ikke hardpakket. Siden det bare er vann til moderat produksjon går det fint.Bekkeinntaka har Trygve renska for is for 2 dager siden. De er frosset en del til, men nå renner i alle fall alt vannet inn der vi ønsker det. Her, inntak Hagabekk,og ristaInntak Breiborgsbekken,og rista.Siden det meldes mildvær i nyttårshelga renskes ristene.

Tilsiget i elva er ikke all verden, men gir i alle fall en effekt på ca 0,6 MW.Minstevannsføringa sørger for at det er liv i elva nedenfor dammen også.Nede i «sommerland», etter et fall på vel 200 meter og strøm produsert, renner det brukte vannet fint ut igjen i Røldalsvatnet. Da er det klart for neste kraftstasjon – på Nesflaten, og neste igjen – i Hylen, før det får igjen friheten og renner ut i Hylsfjorden og videre til havet. Reint og effektivt smiley.
Vannet er nytta av tre forskjellige kraftverkseiere – Håra Kraft, Hydro (Røldal Suldal kraft) og Statkraft. Sågar er noe av det først nytta som kunstsnø av Røldal Skisenter aller først.

Når en står ved inntaket er det kjekt å snu seg og se oppover mot skisenteret. Der er det vinter og full skiaktivitet – vi andre nyter det til neste år….