2015 var vårt første hele driftsår. Værmessig har det vert et spesielt år med lang vinter og mye snø.

For oss som har vert tett PÅ, og aktive hele året, har det vert et lærerikt, spennende, innholdsrikt, hektisk og svært trivelig år.
Fire av eierne har stått for anmelding og drift og har håndtert dette på en utmerket måte.
De lokale beredskapsvaktene har alltid vert beredt, stilt opp og bidratt til at anlegget har produsert.

2015 – driftshistorikk.


HMS
: Ingen
skader på personell, ytre miljø eller utstyr.

Havari/skader på utstyr
: Ingen

Stanser
: Kun
for rensk av rister, feil/problemer i nettet eller for lite vann.

Salgbar produksjon
: 17,1 GWh – tilsvarer forbruket et helt år for vel 800
husstander.

Driftstime
r: 6792

Produksjonstap
: Havari,
begrensninger og utfordringer i nettet gjorde at
produksjonen
ble ca 90% av oppnåelig volum.
Vanntap: På grunn av store
snømengder og tidvis mye nedbør har det i perioder vert store overløp på dammen.
Vanntapet er ikke beregnet eller vurdert.
Nettrestriksjoner:
Uvær, havarier, gammelt og for
svakt nett for å håndtere alle nye produsenter sammen med annen forsyning, har i
perioder krevd produksjonsreduksjoner på 5, 10 og 15 %. Netteier jobb
godt med nettet og håper dette er historie til vårens snøsmelting.
Økonomi: Hele produksjonen selges
fortløpende til det lokale energiverket – Odda Energi. El-sertifikatene selges
også fortløpende, 75% til DNB og resten til Odda Energi. LECs har vi også
solgt, fram til ordningen opphørte 1.august. Markedskraft har håndtert dette og
solgt til UK. Kraftprisene
har vert lave og sertifikatene usikre så vi valgte
tidlig å gjøre noen finansielle sikringer. Ca 50% av kraftvolumet og ca 75% av
sertifikatene er sikret via DNB Markeds, noe som ganske klart har reddet oss økonomisk
dette året. Vi har også gjort en betydelig sikring på rentene på det
langsiktige lånet. Vi går ut av året med et godt positivt resultat og kan si oss meget godt fornøyd.
Det blir spennende å følge den økonomiske utviklingen
fremover.

Totalt – siden
oppstarten 29-april 2014
.

Salgbar produksjon: 29,3 GWh
Driftstimer: 11205

Værhistorikk.

Tilsig – illustrert ved NVE sine data for spesifikt avløp Breiborg (representativt for oss)
Desember 2015.

Hele 2015: Fra yr.no kopierer vi litt interessant historikk og info.
Nedbør Røldal:
Nedbør Røldalsfjellet: 2961 mm