Det kalde været viser godt igjen både i landskapet, vassdraget og kraftverksinstallasjonane. Resultatet av det kalde været var at onsdag ettermiddag var tilsiget så lavt at vi stanset kraftverket.

Under er lott bilder fra en liten runde i området lørdag – søndag.
Det er lite fritt vann å se i elva, men noe renner det under isen. Her Håraelva rett ovenfor inntaket.
I inntaket er isen tett, også over dammen. Inntaksdammen sett andre veien – fra huset og mot elva.Nedstrøms dammen er det to hull i isen – ett der vannet renner over dammen og ett der minstevannsføringa kommer.Inne holder vi temperaturen på + med litt elektrisk oppvarming.I kammeret foran finrista flyter det fortsatt litt hardpakket snø og is fra problemene i Jula. Men vanntemperaturen er 3-4 grader så det det fryser ikke til, men forhåpentligvis tiner litt. Her kammeret nærmest Fv520Kammeret nærmest dammen Inntak Breiborgsbekken er helt gjennfrosset, men det ser ut som det vannet som er igjen i bekken renner inn.Ikke mye å se av rista her.Inntak Hagabekk er også tilfrosset, men her renner det også litt synlig vann (så er det betydelig større i vannføring også).Rista her er faktisk synlig.Røet mot hovedinntaket er åpent og vannet i bekken renner fortsatt der vi vil ha det. Hagabekk fører vann fra høyfjellet så det er nesten underlig at det fortsatt er vann her.Håraelva nedenfor hovedintaket er bare is.Hele elveløpet nedover er ganske så igjenfrosset. Helt nede mot vatnet er det litt synlig vann.Ved kraftstasjonen er det ganske så stille, men på veien ned er vannet fra stikkrenner og siget i terrenget selvsagt bare is.Underlig nok er det ikke så mye is på RøldalsvatnetUtløpet ligger der i vinterdvale – «tørt og stille».Mot øst, innover mot Røldal.
Iflg meldingene blir det ingen produksjon neste uke heller…., og det meldes om lite og ingen snø. Vi vil ha litt snø nå.

ps – kontrasten til «Nina» i fjor 10.januar er stor.