Fredag 19. var Trygve en runde på anlegget. Det er full vinterdvale, men nødvendig å sjekke at alt er ok. Ved inntaket var snømengden økt slik at varselskilt og markering mot dammen måtte løftes. Det er stor skiaktivitet både for at det er bra med snø, men det er også vinterferie for skolene (uke 7 og 8).
Inne er temperaturen pluss og ok. Det ser og greit ut ved ristene der det står vatn.Nede ved kraftstasjonen er det om mulig enda fredligere… Torsdagen fikk Arne Martin brøytet veien ned – det har ikke vert gjort siden før Jul. Riktignok er det kommet nye snø etter det, men..
Inne er alt ok og han får sjekket litt oljenivåer etc. Trygve benytter anledningen til å ta en tur ned i underhuset (via luke i golvet i maskinsalen). Kjøleren er rein og vannet innenfor terskelen står i vanlig nivå (ca 40 cm). Dette ble tappet ut nå. De 3 tunellmattene som henger i kanalen for å isolere og dempe støy sørger for at det ikke fryser inne.Mattene må sjekkes og løsnes dersom de er fastfrosset før oppstart. .

Må ta med et bilde fra Voss, fra ett av de anlegget Trygve bruker litt av tida si nå. Trygve har gått stort sett hele rørtraseen til vårt kraftverk innvendig (diameter 1000 og 1200 mm). I dette prosjektet er rødiameteren 2200 mm så inspeksjonen kan gjerne gjøres noe enklere smiley.