Hardanger Kraft AS har en eierandel på snaut 11% i Håra Kraft AS. Hardanger Kraft AS har vert eid av Odda Energi AS og Tyssefaldene AS med 50% hver. Nå har imidlertid Sunnholdland Kraftlag (SKL) kommet inn på eiersida i stedet for Tyssefaldene. I tillegg har Odda Energi solgt seg ned slik at fordelingen SKL/OE nå er 65/35.
SKL, er etter en omfordeling med Haugaland Kraft, et reint kaftselskap (Haugaland Kraft AS er netteier). SKL eier også 15% i Saudefaldene.

Skriving pågår

Vi ønsker SKL velkommen med sine indirekte eierinteresser.


Odda Energi er 100 år i år. I følge en artikkel i Hardanger Folkeblad 6.april kan vi bl.a lese litt historie. Det private Odda Lysverk ble stiftet i 1912 ig i 1913 fikk deler av Odda elektrisitet. Styret i lysverket vedtok i 1916 å selge til Odda Kommune og Odda kommunale Elektrisitetsverk har siden vert i kommunal eie. Etter innføringen av Energiloven i 1993 ble selskapet omgjort til Odda Energi AS.
Vi gratulerer OE med de 100 første og ønsker lykke til med de 100 neste. Håra Kraft AS håper på et fortsatt godt samarbeid framover.