Før vi skriver 1.mai må minstevannsføringa justeres til de konsesjonsfastsatte 100 liter/sekund. Dette fikset Kjell og Haldis på fredag, 29.april.Resultatet ble raskt at vannføringa over dammen gikk ned fra lite til nesten ikke noe…

Lørdag fikk Kjell og Olav O også gjort noe vedlikeholdsarbeid i kanalen/underhuset. De skiftet netting på vanninntaket og sjekket tilstanden generelt, spesielt med tanke på planlagt garantibefaring i uke 23.
På bildene under er Kjell i gang med å fjerne gammel netting og til høyre er røyret klart for ny.

I underhuset viser det godt hvordan vannivået vanligvis står. Her sett innenfra med kjøleren i bunn og utover mot første lydmatte.