Det går for fullt hele døgnet, noe det har gjort flere døgn nå. «Pilthammarfossen» nærmest strutterI tillegg er det overløp og det trykker godt på fra Hagabekk.Det går noen liter «til spille» nå…Og det viser godt igjen i Håraelva og.Når Røldalsvatnet er så nedtappa som nå er utløpet av elva ikke noe greit syn.Med denne værmeldinga (for 600 moh) fremover kan vi gjerne håpe tilsiget faller noe (les = redusert overløp), mens produksjonen holder seg på fullt.
Hittil i mai har det spesifikke avløpet vert slik: (så godt som uten nedbør, men med svingende temperaturer, spesielt med lave nattetemperaturer)