Finværet og den høye temperaturen gjør at snøsmeltinga er stor. Det har smeltet mye snø de to siste uken og det er kontinuerlig overløp. Søndag kveld ser det slik ut på inntaket i Håraelva.I Hagabekk fosser det og godt.BreiborgsbekkenRøldalsvatnet har steget godt disse ukene. Her ved kraftverket v/full produksjon.Fra Røldalsterassen er det god utsikt mot driftsvatnet som strømmer nedover.Breiborgsbekken er alltid mindre, men også den er godt synlig oppi lia.Ved slik vannføring er det kjekt at produksjonen går knirkefritt.