Det har vert god smelting og vannføring i hele juni så det ble nesten fullt kjør hele måneden. Prisene har holdt seg godt på ca 20 øre +, noe som er betydelig bedre enn i fjor. Samtidig har det også vert mye overløp så en del kilowatt er tapt.

Tilsigsmessig illustreres juni med ca slikt spesifikt avløp.


For første halvår ser det slik ut. Det illustrerer godt snøsmeltinga i mai og juni.Spenningen er framover både mht til vannføring og ikke minst pris.