En tur gjennom traseen fra Røldalsvatnet til inntaket ved Fv520 og bekkeinntaket ovenfor E134 viser at den naturlige revegeteringa går sin gang. Som naturlig er, er det i områdene med myrjord det går seinest.
Stasjon og utløp sett fra vatnet.Veiskråningen ned mot vatnet. Bratthenget ovenfor Rv13.Fra bend 1 og oppoverI området ved bend 2Mot «Håraknuten» (Odda Energi)Videre mot riggplassenRiggområdetFra riggområdet mot inntaketMed inntaket i sikteØstsida av inntaket, veiskråningen mot E134 På vei mot bekkeinntak Hagabekk (ovenfor E134)Traseen, sett fra Hagabekk, er i ferd med å bli slukt i naturen.Stien langs traseen er blitt en naturlig turvei for mange smiley. Kjekt å se at det kan nyttes slik også.