I siste nr avkan vi bl.a lese om prisutviklingen. Grafen under viser utviklingen av sportpris og elsertifikater siden januar 2012. Etter en lang nedgang, peker pila nå oppover og vi håper det fortsetter slik. Verdiene i småkraft er omtalt og er interessant lesing.Det er gjort en slik oppsummering:

Siden 2000 er det bygd 750 småkraftverk.
– til beste for landet, lokalsamfunnene og flere tusen lokale grunneiere
– de har en samlet årsproduksjon på 5 TWh
– det er investert 15 milliarder, der 5 har gått til lokale entreprenører
– det er skapt ca 5.000 lokale årsverk i byggeperioden
– dagens verdi av denne småkrafta er 22,5 milliarder
– grunneiere og utbyggere kan i snitt motta 1,4 millarder kroner i årlig falleige og utbytte
– osv

Det er helt klart at dette har gitt gode bidrag i og til bygdenorge.
Det gjenstår å se hvordan utviklinga videre blir.

Vi, og sikkert andre «innbitte lokalpatrioter», ønsker at verdiene holdes på lokale hender og at prisene blir slik framover at det er og blir mulig å ha det slik.