Vi er i desember og innspurten av vårt andre hele driftsår. Det er tid for litt månedsstatistikk.
Produksjonen i november ble vel 0,5 GWh og er selvsagt et resultat av beskjedent med nedbør og jevn litt ite tilsig, her illustrert med kurven fra de offentlige målingene ved Breiborg.Nedbøren målt ved Røldalsfjellet målestasjon for november var mindre en halvparten av i fjor.
På grafen under ser vi flere forhold ett år bakover.
Søyla til venstre nede viser nov 2015 og søyla til høyre nov 2016. Med ord sier meterologiske følgende fra målestasjon Røldalsfjellet (1010 moh).
Nå blir det spennende å se hva desember vil gi. Vi skulle gjerne hatt tilsig som kan gi oss et par GWh (1,7 i fjor), men det kan nok bli vanskelig. I flg yr.no nå ser mulighetene slik ut for neste uke:
Målestasjon Røldalsfjellet. inntaksområdet:
Flott vær for «utefolket» i Håradalen idag. Litt lite snø fortsatt, men… Her fra park.plassen ved skisenteret.
Her fra påstigning Ekspressen og til topps.Fra topp heis og utover dalen (i dag tidlig).Fv520 Sauda-Røldal er fortsatt åpen. I går ca kl 16 rapperteres det slik fra «toppen».God helg.