Vi avsluttet året med full produksjon og produserte nesten 1 GWh i desember.
Tilsiget for desember kan illustreres med spesifikt avløp fra Breiborg, slik:Året har vert litt «rart» og gitt oss en mindre årsproduksjon enn vi bør ha, men etter rådende forhold må vi gjerne være fornøyd med 14-15 GWh. Heldigvis har prisene vert bedre i år enn i fjor. Kurven under illustrerer tilsiget for hele året. Det viser tydelig at det ikke har vert en tørr sommer.

Maskineriet har gått nærmest knirkefritt og Odda Energi var ferdige med forsterkinga i nettet mot Odda som planlagt før den store snøsmeltinga startet så det har vert lite annet enn vannføringa som har forstyrret produksjonen.