Det har skjedd en del siden forrige innlegg.
Snømengden økte betydelig, spesielt over 1000 m der snittdybden ble godt over 3 m. Skitrekket fikk også glede av dette og hadde en periode 3,3 m snø
30.mars var det gammeldags snøføre på i de gamle Hårabakkane.
Det ar og vert flotte dager med fine temperaturer og god utfart i skisenteret.
Snøsmeltinga starta tidligere enn normalt og steig fort – produksjon på 4,4MWt 2.april smiley.
Faktisk er det slik at smeltinga og produksjonen har holdt seg. Resultatet er minkande snø, men fortsatt nok for skisenteret og de fjellfarande entusiastane + at produksjonen går.
I inntaket er det nå isfritt og fine forhold.200 m lavere, ved stasjonen, ser vi godt at det går mot vår. Men, Røldalsvatnet er fortsatt islagt.
Så langt i år har vi hatt noe produksjon hver måned og for april har den så langt vert uvanlig god. Resultatet er at produksjonen så langt ligger godt an, og foran det som er budsjettert.
Vi har ikke hatt overløp så alt tillatt vatn er nytta til rein energi. Det blir spennende å følge fortsettelsen.