Statnett har tidligere via Odda Energi varslet at det skal gjøres testinger med separatdrift i uke 16 og 21 og at småkraftverke må ligge ute i testperiodene.
Dette betyr driftsstans fra onsdag morgen til fredag ettermidag begge ukene.

I ettertid har vi også fått beskjed om at vi må også må stanse tirsdag 18.april fra kl 8 til ca kl 20.
Odda Energi har også vdl.oppgaver på blokka som de vil forsøke å få utført i de samme periodene.

Slik er det bare og noe vi altså må rette oss etter. Produksjonen har gått betydelig ned nå rett før stansene så tapet i uke 16 utgjør ca 48 MWt. Om vi får dekket dette har vi ikke fått svar på enda.

I uke 21 er det flagget samme forhold og stans fra onsdag til fredag.