Det renner godt i Håraelva nå, turbinen går for fullt og overløpet i inntaket er stort.Ved utløpet mot Røldalsvatnet er det ikke mye som tyder på at vi har tatt bort noe vatn til produksjon.Snøen smelter fort (fortere enn vi ønsker), men det er fortsatt mye å ta av oppe. Her fra Fv520 Sauda-Røldal torsdag ettermiddag.