Dette blei ein uvanlig og flott dag i området. Her et bilde oppover Håradalen, tatt fra området ved Røldalstereassen.Inntaket til kraftverket er i full vinterdrakt, men produksjonen går smiley.Et godt snølag og ikke frost i bakken gir godt tilsig.Innvendig i inntaket, i inntakskammeret ser det dødt og vinterstengt ut – et snølag ligger på toppen av vatnet, men ristene er reine så vatnet renner fritt til røyrgata.
I inntaksområdet er det stillheten og freden som råder denne flotte desemberdagen.Minstevannsføringa sørger for liv i elva.Det er fredelig ved stasjonen også.Det er bare ein godlyd av generatoren som snurrer og produserer rein energi. Ute er det godlyden fra «Pilthammarfossen» som bruser svakt.
Rundturen på anlegget gir mange flotte motiver denne dagen. Her vises noen.
Nilsanuten:
Hordatun og Panoramen sett mot Fjetlandsnuten.Med hovedbygda, Røldal, i sikte.Røldalsterrassen i vinterdrakt.