Produksjonen blei ca 16,1 GWh i 2017, litt mer enn budsjettert så det er vi fornøyd med. Prisene har stort sett også vert høyere enn budsjett og anlegget har gått ca 6800 timer uten spesielle problemer. Totalt sett ett ok år.

2017 var et vått år, men tilsiget har variert enormt, noe som både har gitt full produksjon, men også mye overløp (vann til spille).På yr.no ser vi følgende statistikk for målestasjon Røldalsfjellet dette året.Året slutter med å legge et godt grunnlag for 2018 – det laver ned og det er allerede mye snø fra inntaket og oppover. Samtidig går produksjonen stille inn i det nye året, ca 0,5 MWt jevnt og trutt – spennende.