Røldalsvatnet er fullt og vannet renner som før reguleringa i elva fra Botnen til Suldalsvatnet.
Røldal-Suldal kraft driver vedlikehold og må slippe vatnet forbi stasjonen på Nes.

Det meste av Røldalsvatnet er islagt og har vert det lenge. Ved stasjonen er nivået helt opp mot utløpskanalen fra kraftverket vårt. Ved utløpet av Håraelva er det også fint nå med høg vannstand.Generelt flott vinterforhold. Utsikt over vatnet, fra Håra mot Botnen.