Mandag 30.april var det tid for justering av minstevannsføringa. Fra 1.mai gjelder sommervannsføringa og det justeres fra 50 l/sek til 100 liter /sek.
Nils Ove er på plass i inntaket og sørger for endringa før månedskiftet.