Det har vert ein snørik og «fin» vinter, men l e n g e uten produksjon. Det har vert 0 produksjon i perioden fra 6.januar til 14.april. Tilsiget fra nyttår og ut april ser slik ut:April aleine ser slik ut.30.april meldes det slik i skisenteret.Nå satser vi på vår og fin snøsmelting fremover.