2018 ble et år der strømprisene løftet seg betydelig.
Dette er flott for oss som produsent og gir oss rekordstore inntekter og et godt overskudd. Dette til tross for den dårligste årsproduksjonen så langt i vår snart 5-årige historie. Produksjonen endet på 13,4 GWh, nesten 2,5 GWh under budsjett. Men det er kroner og ikke GWh vi lever av så vi er godt fornøyd smiley.

Måned for måned inklusiv perioden vi målte vannføringa i elva (og gjorde det om til produksjon) viser store variasjoner.