Blog Image

Nyheter

Håra Kraft Nyhetssider

Disse sidene vil hovedsaklig inneholde oppdateringer ifm drift av anlegget.

Se gjerne vår ByggeBlogg for detaljerte beskrivelser, fine bilder og gode historier fra byggefasen i 2013/2014.

Tilbake til Håra Kraft Hjemmesider...

Gode ønsker

Uncategorised Posted on 23 Dec, 2020 17:20:17


10-års jubileum

Uncategorised Posted on 27 Jan, 2020 21:11:44

22.januar 2020 er en merkedag – det er allerede 10 år siden Håra Kraft AS fikk konsesjon. Disse 10 åra har gått fort.Nytt år – 2020.

Driftsnyheter 2020 Posted on 05 Jan, 2020 21:17:51

Dette årsskiftet er ganske spesielt. Over natta er vi ikke lenger lokalisert i Odda Kommune eller Hordaland, men i Ullensvang kommune og Vestland Fylke. Røldal er nå uansett der det alltid har vert og vil fortsatt være en sørlig “utkant” både i kommune og fylke, men det er Røldal vant med å være. Heldigvis er Røldal fortsatt lite sentralt plassert – mellom øst og vest. Det blir spennende å se om endringene vil bety noe både for Røldal og for Håra Kraft AS.

Vestland Fylke, med Røldal markert i sør.
Ullensvang kommune
Fakta


Julehilsen

Uncategorised Posted on 01 Jan, 2020 23:19:26Ny aktør for Krafthandel

Uncategorised Posted on 01 Jan, 2020 23:17:45

Etter en prosess gjennom høsten har Håra Kraft inngått avtale med Skagerak Energi og håndtering av kraftslag, sertifikater og opprinnelsesgarantier. Planen var en overgang fra nyttår, men praktiske årsaker gjorde at overgangen ble 30.desember. Det blir spennende å se hvilke gevinster dette vil gi.

Vi takker våre tidligere avtaleparter, Odda Energi og Markedskraft, for samarbeidet i året som ligger bak oss.Håra Kraft i media

Uncategorised Posted on 01 Jan, 2020 23:08:50

Det kommer noe her….Ny skattlegging av kraftverk?

Uncategorised Posted on 01 Jan, 2020 23:07:55

Et nedsatt utvalg kom tidligere i høst med en rapport om skattlegging av kraftverk. Den skapte fort opprør i Småkraftforbundet og rundt om i småkraftmiljøet. Videre utbygging av småkraft settes i spill Kraftkommunane ville også blitt rammet, bl.a pga forslag om frafall av konsesjonsavgifter, så de også engasjerte seg. For Håra Kraft ville en endring som skissert bety underskudd og etter hvert fare for konkurs. Siden oppstarten har vi hatt et overskudd på ca 2 mil. Med ny modell ville dette vert ca 2,5 mil MINUS. Håra Kraft har i likhet med Småkraftforeningen og mange andre sett en høringsuttalelse til ekspertutvalgets forslag.

Rett før Jul kom gladmeldingen om at regjeringa ville se bort fra forslagene i rapporten. Vi håper inderlig det slik.

Mail fra Småkraftforeningen – de var raskt ute med info.


Ny trafo i Røldal

Uncategorised Posted on 01 Jan, 2020 22:27:59

Det har i lengre tid vert jobbet med å få på plass en ny trafo i Røldal. Det er viktig å få til både for at andre skal kunne bygge ut og for at vi blir mindre avhengige av “Oddalinja”. Vi leverer i dag mot Odda og er det siste kraftverket som har fått koble seg på. Etter mye jobbing og Odda Kraft, nye småkraftutbyggere og andre ble det ila høsten endelig vedtatt å bygge ny trafo. Den skal plasseres ved dagens anlegg ved Hydro sin stasjon på Fjetland. Planlagt idriftsettelse er ila 2021. I denne forbindelse må også noe av nettet oppdateres og her bruker Odda Nett retten sin til å kreve anleggsbidrag så både vi og andre må dekke noe av dette. For oss ser det ut til å bli ca 1,4 MNOK. Selve trafoen tas av Statnett og kostnadene tas inn igjen på nettleiga. Det blir spennende å se hvilke utslag dette vi gi og ikke minst hvordan det påvirket inntekter og nettleie.Next »