I dag, 29.april 2019 er det allerede 5 år siden vi satte kraftverket i drift. Tiden har gått fort og det har vert noen trivelige og spennende år. Dagen «feires» med full drift (og overløp), stor smelting, vårlige forhold med blå himmel, kvite fjelltoppar, sol og gule vårblomster.
Kjell sitt bilde i dag forteller det meste…I løpet av disse 5 åra har vi produsert ca 75 GWh og omsatt for ca 26 MNOK.
Anlegget har gått ganske godt og gitt oss lite utfordringer.
Vakt- og driftsteamet er det samme i dag som ved oppstarten.

Mange takk til alle involverte for god, positiv og flott innsats disse 5 åra.

Vi håper de neste 5 åra går like greit.

Litt mimring kan passe en slik dag….

For 5 år siden, 29.april 2014, kan vi lese følgende fra byggebloggen:

De som vil lese mer mye bilder og info på byggebloggen denne datoen for 5 år siden.

For 4 år siden såg det slik ut, riktignok dagen etter, 30.april. En uvanlig snørik vinter og lite som minner om vår.29.april 2015 var det så vidt anlegget gikk – 0,54 MW er notert.

For 3 år siden er det litt mer normale snømengder. Bilde fra intaket og stasjonen fra 30.april 2016.

29.april 2016 var det 0 smelting og 0 produksjon.

For 2 år siden, 29.april 2017, en flott vinterdag med bilder fra skisenteret.

29.april 2017 var det heller ingen produksjon (ikke smelting enda).

Og sist for ett år siden, 29.apriil 2018, igjen litt mer normal vinter.
Heller ikke 29.april 2018 var det snøsmelting eller produksjon…