Blog Image

Nyheter

Håra Kraft Nyhetssider

Disse sidene vil hovedsaklig inneholde oppdateringer ifm drift av anlegget.

Se gjerne vår ByggeBlogg for detaljerte beskrivelser, fine bilder og gode historier fra byggefasen i 2013/2014.

Tilbake til Håra Kraft Hjemmesider...

Julehilsen

Driftsnyheter 2019 Posted on 01 jan, 2020 23:19:26Ny skattlegging av kraftverk?

Driftsnyheter 2019 Posted on 01 jan, 2020 23:07:55

Et nedsatt utvalg kom tidligere i høst med en rapport om skattlegging av kraftverk. Den skapte fort opprør i Småkraftforbundet og rundt om i småkraftmiljøet. Videre utbygging av småkraft settes i spill Kraftkommunane ville også blitt rammet, bl.a pga forslag om frafall av konsesjonsavgifter, så de også engasjerte seg. For Håra Kraft ville en endring som skissert bety underskudd og etter hvert fare for konkurs. Siden oppstarten har vi hatt et overskudd på ca 2 mil. Med ny modell ville dette vert ca 2,5 mil MINUS. Håra Kraft har i likhet med Småkraftforeningen og mange andre sett en høringsuttalelse til ekspertutvalgets forslag.

Rett før Jul kom gladmeldingen om at regjeringa ville se bort fra forslagene i rapporten. Vi håper inderlig det slik.

Mail fra Småkraftforeningen – de var raskt ute med info.


Tørke i november

Driftsnyheter 2019 Posted on 01 jan, 2020 22:04:36

November mnd går inn i historiebøkene – rekordlite nedbør. Det er mange fine dager for fjellturer, men lite å produsere kraft av…..

Bilde fra meterologene, historiske nedbørsverdier.

De siste dagene i mnd kommer det faktisk litt snø..

Håradalen 24.nov . bilde fra webkamera i skisenteretHovedtilsyn rørgate

Driftsnyheter 2019 Posted on 01 jan, 2020 21:57:15

Rørgata vår er ei klasse 2 rørgate. Det betyr at det kreves et hovedtilsyn (full gjennomgang av kvalifisert personell) hvert 5.år. Vi har vert i drift i 5 år og ber Bystøl forestå hovedtilsynet. Del 1 gjøres 29.oktober og Kjell er med fra Håra Kraft.

En flott dag i Håradalen, bilde fra web.kamera skisenteret.
Thomas, fra Bystøl, igang med gjennomgang av hele anlegget.
På vei nedover i rørtraseen.
Kontroll i kummane
Siste del, ved utløpet fra stasjonen


Produksjonen etter 3.kvartal

Driftsnyheter 2019 Posted on 01 jan, 2020 21:45:15

Med lite snø i fjellet og mye fint vær i sommer blei det lite produksjon både i juli og august. Men så ble det ganske vått i september slik at produksjonen ble høyere enn budsjett. Samlet ligger vi ved utgangen av Q3 ca 1 GWh bak normalen. Vi ønsker oss, og trenger, mer nedbør.

Illustrasjon av tilsiget fra 1.jan tom 30.september.


Ny ventil for minstevannsføring

Driftsnyheter 2019 Posted on 01 jan, 2020 21:32:29

I år har vi iverksatt et ønske om automatisere minstevannsføringa (MVF). Pga automatikkkravet måtte vi til med ny ventil, men når den er installert vil endringen av MVF for sommer- og vintervannsføring justere seg selv. Vi kan dermed fjernkjøre ventilen via styresystemet (tlf og pc) og kan derfor raskt både finjustere og om nødvendig renske (spyle ut) røret uten at det trenger være noen på stedet. Noen måneders drift viser at dette virket utmerket.

13.mai, den nye ventilen på plass i inntaket
20.mai demonteres den gamle og den nye monteres og klargjøres for tilkobling.

I forbindelse med annet planlagt vedlikehold 19-20.august ble ventilen koblet og satt i drift.

Per fra Spetals Verk i fullt arbeid med programmering og innlegging i styresystemet

Disse dagene blei det også skifta pakninger på noen av dysene og montert noen flere temperaturmålere. Nå kan vi, via styresystemet, følge med på både ute- og innetemperaturene i Inntaket og inne i stasjonen.

Kjell og Trygve var med de to fra Spetals Verk disse dagene.


Produksjonen første halvår.

Driftsnyheter 2019 Posted on 28 des, 2019 10:38:09

Snøsmeltinga fortsetter i mai og juni og gir god produksjon. Ved utgangen av juni har vi produsert 6,8 GWh, ca 0,5 GWh m enn budsjett (budsjettet er snitt av forrige år). MEN, det er lite snø i fjellet så fortsettelsen bekymrer.

Tilsiget (spesifikt avløp) første halvår.


Befaring av traseen 16.juni

Driftsnyheter 2019 Posted on 28 des, 2019 09:56:48

Det er veldig godt og har blitt ganske grønt i hele området, men det er nå det eneste skogen som gjør traseen spesielt synlig. Nye tre er på god vei flere steder.

Utløpet ved Røldalsvatnet
Ved avkjøringa til stasjonen
Gangveien oppover fra Rv13
Bratthenget – der gror det svært godt
Oppover ved bend 2
Videre oppover fra Håraknuten
Vi runder toppen og ser mot Håradalen
Myrområdet, riggområdet ved E134 til høyre
Gangbrua ligger fint
Området videre oppover mot inntaket
Inntaket i sikte
Utløpet fra tapperøret ved kanten av fossen
Inntak Breiborgsbekken
Det er god vannføring i Håraelva denne dagen. Her inntaket indre del.
Adkomsten til Hagabekk. Denne er nylaget og vil gro til etter hvert.
Øvre del mot inntak Hagabekk


Neste »