Det var trivelig å se at at Olje- og enegiderpartementet presenterte Håra Kraftverk som ukas kraftverk på sin Facebook-side. Litt artig at det treffer nesten samtidig med 5-årsjubileet for for drift også.
Følg gjerne denn FB-sida dere som har interesse for kraftverk.