Det har i lengre tid vert jobbet med å få på plass en ny trafo i Røldal. Det er viktig å få til både for at andre skal kunne bygge ut og for at vi blir mindre avhengige av «Oddalinja». Vi leverer i dag mot Odda og er det siste kraftverket som har fått koble seg på. Etter mye jobbing og Odda Kraft, nye småkraftutbyggere og andre ble det ila høsten endelig vedtatt å bygge ny trafo. Den skal plasseres ved dagens anlegg ved Hydro sin stasjon på Fjetland. Planlagt idriftsettelse er ila 2021. I denne forbindelse må også noe av nettet oppdateres og her bruker Odda Nett retten sin til å kreve anleggsbidrag så både vi og andre må dekke noe av dette. For oss ser det ut til å bli ca 1,4 MNOK. Selve trafoen tas av Statnett og kostnadene tas inn igjen på nettleiga. Det blir spennende å se hvilke utslag dette vi gi og ikke minst hvordan det påvirket inntekter og nettleie.