I forbindelse med flommen og høg vannstand i Røldaldsvatnet 14.okt 2018 viser det seg at vi har fått skader på de 3 lyddempende mattene i avløpskanelen. Den ytre matta ble knekt helt opp og har delvis revnet, den midterste er helt borte og den indre er i ferd med å løsne. Vi berger den indre og får montert den godt igjen. Lydmattene vi har brukt er «tunellmatter» og en positiv tunellentreprenør i Kongsberg har noe liggende på lager som vi får bortover. Mål er tatt og ved en passende anledning skal vi få montert inn den som mangler. Som vanlig følger vi med på støynivået, men heldigvis er det god demping i de 2 som er i drift.

Røldalsvatnet, utløpskanalen og ytre matte 14.okt 2018.
Tunellmatte som skal nyttes til støydemping.